Видео

Видео за производот

Слушалки за поништување шум на Inbertec од серијата UB815

Слушалки за поништување шум на Inbertec од серијата UB805

Слушалки за повици на Inbertec од серијата UB800

Слушалки за повици на Inbertec од серијата UB810

Слушалки со контакти од серијата UB200 на Inbertec за поништување шум

Слушалки за контакти од серијата UB210 на Inbertec за поништување шум